Люси

Техническата и земна половина. Той е машинен инженер и превръща идеите ни в реалност. Отговорен е за всичко от плановете за дървообработване до самото сглобяване.